D’N HOOK

wiezijnwij1Werkt sinds 1979 als activiteiten - en ontmoetingscentrum voor alle inwoners uit Echt - Susteren en omstreken. Speciale doelgroep zijn mensen die niet meer actief zijn binnen het arbeidsproces maar nog wel bezig willen blijven b.v. op creatief gebied, of zich willen bijscholen.

De cursussen bestaan uit blokken van 3, 6, 8, 12 of 15 lessen.

Deze starten in september en lopen door tot medio mei. De meeste cursussen starten in januari met een nieuw blok.

Cursuskosten:

Het lesgeld dient te worden voldaan bij de eerste les. Liefst middels incasso. (machtiging)

Bij elke les is koffie of thee inbegrepen.

Terugbetaling van cursusgeld kan alleen na schriftelijke aanvraag en enkel bij langdurige ziekte of verhuizing.seniorweblogo

D.S.M. medewerkers, gepensioneerde D.S.M-ers evenals hun gezinsleden kunnen gebruik maken van de F.S.I. regeling.

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor diefstal van eigendommen in D’N HOOK.